ค้นหาของเล่นสุดฮอตตามโซน Eng Version
Star Member's Area
เมืองซุปเปอร์ฮีโร่
เมืองเจ้าหญิง
เมืองเกมหรรษา
เมืองของเล่นสนุกคิด
เมืองของเล่นไฮเทค
เมืองกีฬาสุดมัน
เกี่ยวกับ ทอยส์ "อาร์" อัส ติดต่อ ทอยส์ "อาร์" อัส ที่ตั้ง ทอยส์ "อาร์" อัส
ค้นหาจากคีย์เวิร์ด : 
ค้นหาจากแบรนด์:
อายุ, ราคา หรือ เพศ : 
อายุ : 0-2 ปี
อายุ : 3-5 ปี
อายุ : 6-9 ปี
อายุ : 10 ปีขึ้นไป
Animal Zone
Barbie
BRU
Caterpillar
Crayola
Disney
Fastlane
Fisher Price
Intex
Just Like Home
Lego
Marvel
Melissa & Doug
Monster High
My Little Pony
Nerf
Playdoh
Thomas & Friends
Transformers
TMNT Ninja Turtles
True Heroes
Universe of imagination
You & Me
บริการทันใจ
นโยบายการเปลี่ยน และคืนสินค้า
บัตรกำนัล
ทอยส์ “อาร์” อัส
บริการห่อของขวัญ เพื่อคนพิเศษ
   
เมืองของเล่นสนุกคิด
Our special section at every Toys"R"Us store with the widest range of educational toys in town!
Learning Fun at our 7 Sub-zone   Toyologist's Learning Value System   Our Exclusive Educational Toys
เมืองของเล่นสนุกคิด- Toyologist's Learning Value System
Learning values describe the specific learning skills
that will be engaged as your child plays:
 
   
       
 

Independent Play
Promotes self-esteem and confidence in children by empowering them with choices and by organizing stimulating play activities. Creating time and an environment for independent play is beneficial for children of any age. Helping your child develop a strong, independent personality supports their awareness of feelings, dreams and ideas. Independent play fosters reflective and analytical thought and gives children their own private space and time.

For children, the ability to pretend and imagine is an essential form of play. As children's imaginations grow, they invent new uses for familiar objects, playing with them in novel ways. Encouraging children's imaginative play will open the door to enhanced learning experiences in all areas of their development.

  Back to Top
 

Mathematical Play
Involves children in problem solving activities, reasoning, and sequencing. Encouraging conceptual thought and the development of logic and problem solving skills helps children build a strong foundation for future learning.

Playing with construction toys such as building blocks enables children to acquire an understanding of basic math skills and develop fine motor skills. While playing with construction toys, children learn categorization, sequencing, patterning, and quantifying, which help build a strong foundation for understanding math in the future.

  Back to Top
 
Musical Play
Engages children in rhythmic musical activity. Music exerts a powerful influence on children's developing minds and enhances reading, math, and creative skills. Nurturing your child's interest in music, whether it's singing, humming, whistling, dancing, or banging on a drum, sets the tune for further learning.
  Back to Top
 
Linguistic Play
Encourages a child's verbal skills.
The foundations of language learning are laid when children are infants, and these skills continue to develop through the toddler years. Children's development can be nourished by exposure to an environment filled with sound, rhythm, and language patterns.
  Back to Top
 
Motor Skills
Promote and develop children's physical athletic ability, manual dexterity, and/or eye-hand coordination. Many people associate fine motor skills with the way a child holds a pencil, crayons, or scissors, but it is much more. Human development progresses from the head down and from the torso outward, so the use of hands and fingers is actually the last part of the development process.
You can enhance a child's fine motor development early in life by giving them opportunities to refine large motor skills. Begin with big pieces of puzzles, clay, or big crayons and combine these tools with activities such as coloring in a coloring book.

Playing with manipulative toys such as shape sorters, activity centers, lacing toys, and puzzles helps children develop fine eye-hand coordination skills. Fine motor skills involve muscles of the hands, eyes, face, and mouth, and mastering these skills completes critical pathways to development.

  Back to Top
 
Cooperative Play
Fosters cooperation and interaction with the objective of achieving common goals. The idea behind cooperative play is interaction with the objective of achieving common goals. The best way to teach children any skill is to model the right behavior, and this is best learned by giving the child many opportunities to put it into practice. Help your child fully develop their understanding of cooperation through activities, games, and toys that engage multiple participants for the highest level of interactive fun. Encourage team effort at home by sharing certain responsibilities with your children.
  Back to Top
 

Visual Play
Engages the child in visual evaluation and activities that nurture creativity.
Stimulate your child's visual development by having them translate what they have learned into pictures. You'll enhance their experience and retention by encouraging them to create images.

Art and building projects are a great way for children to build their self-esteem and express their emotions and creativity. When children create masterpieces of their own, they learn that anything is possible. By nurturing children's creativity and imagination, you are setting the stage for a colorful learning experience that enhances all areas of their development.

  Back to Top
 
 
เยี่ยมชมเว็บไซด์ ทอยส์ "อาร์" อัส ประเทศต่างๆ:
- ทอยส์ "อาร์" อัส ฮ่องกง
- ทอยส์ "อาร์" อัส สิงคโปร์
- ทอยส์ "อาร์" อัส มาเลเซีย
- ทอยส์ "อาร์" อัส ไต้หวัน
- ทอยส์ "อาร์" อัส ประเทศจีน
- ทอยส์ "อาร์" อัส มาเก๊า
 
เกี่ยวกับ ทอยส์ "อาร์" อัส ที่ตั้ง ทอยส์ "อาร์" อัส ติดต่อ ทอยส์ "อาร์" อัส Recruitment
Privacy Policy
While every effort has been made to ensure the accuracy of information on this website. Toys"R"Us reserves the right to correct any errors, inaccuracies, or omissions and to change or update information at any time without prior notice. Please note that such errors, inaccuracies, or omissions may relate to pricing and availability. We apologise for any inconvenience caused.